The Family Štěpánek, Stepanek, Štěpánková, Stepankova; Štěpánkova, Stepankova

Previous nameNext name

List of Gravestones

The lettering Other possible names
Černolice
Noname, Id 94
Marie Štorchová, *11.7.1875 - †27.2.1963
Marie Štěpánková, *11.7.1909 - †25.2.1988
Rodina Žemberova
Zemberova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Stepanek, Stepankova, Storch, Storchova, Štěpánek, Štorch, Zembera, Žembera, Žemberová 
Marie Štorchová, *11.7.1875 - †27.2.1963
Marie Štěpánková, *11.7.1909 - †25.2.1988
Jelena Senešiová roz. Hanzalová, *5.8.1954 - †4.11.1998
babička Marie, *19.3.1908 - †12.1.1994
Mana, Máňa, Maria, Marina, Hanzal, Hanzalova, Senesi, Senesiova, Seneši, Stepanek, Stepankova, Storch, Storchova, Štěpánek, Štorch 
Černovičky - sv. Vavřince
Rodina Houbova
Rodina Prokopova
Rodina Štěpánkova, z Čičovic
Rodina Papežova, z Čičovic
Papezova, Stepankova, Houba, Houbá, Papez, Papež, Papežová, Prokop, Prokopová, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková, Cicovice, Čičovice, Male Cicovice, Malé Čičovice, Velke Cicovice, Velké Čičovice 
Rodina Koreckých
František Irling, *4.8.1908 - †26.3.1965
Anna Irlingová, *7.3.1907 - †21.9.1984
Zdeněk Irling, *4.9.1942 - †19.4.1998
Rodina Proškova
Rodina Štěpánkova, z Čičovic
Rodina Papežova, z Čičovic
Koreckych, Papezova, Proskova, Stepankova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Zdenek, Irlingova, Korecka, Korecká, Korecky, Korecký, Papez, Papež, Papežová, Prosek, Proska, Prosková, Prošek, Prošková, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková, Cicovice, Čičovice, Male Cicovice, Malé Čičovice, Velke Cicovice, Velké Čičovice 
Rodina Štěpánkova, z Čičovic
Rodina Papežova, z Čičovic
Papezova, Stepankova, Papez, Papež, Papežová, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková, Cicovice, Čičovice, Male Cicovice, Malé Čičovice, Velke Cicovice, Velké Čičovice 
Karlík
Stepankova, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková 
Rodina Součkova
Rodina Sochorova
František Schwarz
JUDr. Eduard Sochor, *4.7.1897 - †22.1.1973
Rodina Rážova
Razova, Souckova, Stepankova, Ed., Edvard, Frantisek, Franz, Raz, Ráž, Rážová, Schwarzova, Schwarzová, Sochorová, Soucek, Souček, Součková, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková 
Slivenec
Josef Štěpánek, *23.3.1939 - †30.5.1970
František Kozel, *4.12.1917 - †15.7.1992
Božena Kozlová, *4.10.1920 - †30.9.2002
Bozena, Frantisek, Franz, Kozlova, Stepanek, Stepankova, Štěpánková 
František Květ
Marie Květová
Rodina Modrých
Josef Štěpánek, *23.3.1939 - †30.5.1970
František Kozel, *4.12.1917 - †15.7.1992
Božena Kozlová, *4.10.1920 - †30.9.2002
Modrych, Bozena, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kozlova, Kvet, Kvetova, Modra, Modrá, Modry, Modrý, Stepanek, Stepankova, Štěpánková 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz