The Family Kotrouš, Kotrous, Kotroušová, Kotrousova; Kotroušova, Kotrousova

Previous nameNext name

List of Gravestones

The lettering Other possible names
Dubí - Sv. Jana Křtitele
Rodina Prágrova
Rodina Tonova
Rodina Anyžova
Rodina Jiravova, ze Dříně
Anyzova, Ctrnactych, Kotrousova, Pragrova, Anyz, Anyž, Anyžová, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Jirava, Jiravová, Kotrous, Kotrouš, Kotroušová, Plachetka, Plachetková, Pragr, Prágr, Prágrová, Ton, Tonová, Drin, Dříň 
Rodina Vojnova, z Dubí
Rodina Čtrnáctých, ze Dříně
Rodina Janotova, ze Dříně
Rodina Stůjova
Rodina Koppova
Ctrnactych, Stujova, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Janota, Janotová, Kopp, Koppová, Kotrous, Kotrousova, Kotrouš, Stuj, Stůj, Stůjová, Vojna, Vojnová, Drin, Dříň, Dubi 
Noname
Rodina Novotných, z Dubí
Rodina Čtrnáctých, ze Dříně
Rodina Janotova, ze Dříně
Rodina Stůjova
Rodina Koppova
Ctrnactych, Novotnych, Stujova, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Janota, Janotová, Kopp, Koppová, Kotrous, Kotrousova, Kotrouš, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Stuj, Stůj, Stůjová, Drin, Dříň, Dubi 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz