The Family Kos, Kosík, Kosik, Kosová, Kosova, Kosíková, Kosikova; Kosova, Kosíkova, Kosikova

Previous nameNext name

List of Gravestones

The lettering Other possible names
Dubí - Sv. Jana Křtitele
Rodina Jeklova, ze Dříně
Rodina Kosíkova, ze Dříně
Rodina Žákova, ze Dříně
Julie Žáková, *21.5.1907 - †17.11.1948
Václav Žák, *9.9.1900 - †9.5.1957
Kosikova, Kosova, Julia, Júlia, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Jekl, Jeklová, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Zak, Zakova, Drin, Dříň 
Rodina Kosova, z Dubí
Rodina Smrčkova, z Dubí
Kosikova, Kosíkova, Smrckova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Smrcek, Smrček, Smrčková, Dubi 
Rodina Hornických, ze Dříně
Rodina Blechova
Rodina Krajíčkova, ze Dříně
Rodina Kosova
Rodina Smrčkova, z Dubí
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Dvorakova, Hornickych, Kosikova, Kosíkova, Krajickova, Polescukova, Prazakova, Smrckova, Blecha, Blechová, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Hornicka, Hornická, Hornicky, Hornický, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Krajicek, Krajíček, Krajíčková, Polescuk, Poleščuk, Poleščuková, Prazak, Pražák, Pražáková, Smrcek, Smrček, Smrčková, Drin, Dříň, Dubi 
Noname
Rodina Sedláčkova, ze Dříně
Dagmar Husárová
Rodina Kosova
Rodina Smrčkova, z Dubí
Kosikova, Kosíkova, Sedlackova, Smrckova, Dasa, Dáša, Husar, Husár, Husarova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Sedlacek, Sedláček, Sedláčková, Smrcek, Smrček, Smrčková, Drin, Dříň, Dubi 
Mořina - sv. Stanislava
Rodina Kosova
Ludmila Kosová, *16.9.1892 - †22.7.1958
František Kos, *18.6.1895 - †14.12.1968
Rodina Raušova
Kosíkova, Rausova, Frantisek, Franz, Lidmila, Kosik, Kosík, Kosikova, Kosíková, Raus, Rauš, Raušová 
Karlík
Rodina Kosova
Rodina Pánkova
Kosikova, Kosíkova, Pankova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková 
Rodina Kosova
Rodina Pánkova
Kosikova, Kosíkova, Pankova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková 
Oběti světové války 1914 - 1919
Josef Váňa, *1889 v Letech - †1916 v Itálii
Josef Bartl, *12.1.1894 v Dobřichovicích - †2.10.1914 v Rusku
Karel Cipra, *24.1.1880 ve Vonoklasech - †21.7.1917 v Polsku
Jindřich Liechtenberg, *1886 v Letech - †1914 v Rusku
Bohumil Mašek, *1881 ve Vonoklasech - †1914 v Srbsku
František Klehovec, *1886 v Letech - †1914 ve Slavonii
Josef Tatar, *24.8.1880 v Dobřichovicích - †28.7.1916 v Rusku
Antonín Vlášek, *10.8.1894 v Letech - †23.8.1916 v Albánii
Josef Cicvárek, *23.2.1897 v Dobřichovicích - †5.2.1918 v Itálii
Karel Bolant, *1889 v Letech - †1916 c Albánii
František Prosický, *1882 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Hasák, *29.8.1886 - †30.7.1915 v Rusku
Josef Vlášek, *1873 v Dobřichovicích - †1917 v Albánii
Václav Minařík, *1898 v Rovině - †1915 u Tarno Pole
Antonín Cicvárek, *15.8.1892 z Vonoklas - †9.1917 v italském bojišti
František Kindl, *1917?? v Dobřichovicích - †1917 ve Vídni
František Friedl, *1887 v Rovině - †1916 v Polsku
Josef Kos, *7.5.1886 - †14.4.1917 v Rumunsku
Josef Vostrovský, *1894 v Dobřichovicích - †1915 ve Vídni
Václav Špirek, *1885 ve Vonoklasech - †1917 v Itálii
Alois Ráž, *1895 v Letech - †1916 v Rumunsku
Josef Zýka, *1890 v Karlíku - †7.5.1915 v Brně
Josef Mácha, *1891 v Karlíku - †9.12.1914 v Rusku
Jaroslav Hájek, *12.3.1891 v Dobřichovicích - †8.2.1915 v Srbsku
Ladislav Pouček, *16.4.1890 v Dobřichovicích - †18.4.1918 v Tyrolích
Bohumil Velebil, *1880 v Karlíku - †29.10.1916 v Itálii
Josef Rozsypal, *25.8.1894 v Dobřichovicích - †4.12.1917 v Itálii
Josef Host, *1874 v Dobřichovicích - †1915 v Srbsku
Josef Paul, *6.6.1879 ve Vonoklasech - †17.9.1920 na Rudém moři
Antonín Čepela, *1883 v Karlíku - †1915 v Itálii
Otto Unger, *21.7.1886 v Karlíku - †17.2.1917 v Itálii
Josef Miška, *1892 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Mareš, *1876 - †31.10.1915 v Košici

Václav Maria Tvrdý, dobrovolník pěš. plk. č. 28, *17.7.1879 - †3.5.1917
Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jindra, Jindrich, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Marie, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bártl, Bartlova, Bartlová, Bártlová, Bolantova, Bolantová, Cepela, Cepelova, Cicvarek, Cicvarkova, Cicvárková, Ciprova, Ciprová, Cypra, Cyprova, Cyprová, Čepelová, Friedlova, Friedlová, Hajek, Hajkova, Hájková, Hasak, Hasakova, Hasáková, Hostova, Hostová, Kindlova, Kindlová, Klehovcova, Klehovcová, Kosik, Kosík, Kosikova, Kosíková, Kosova, Kosová, Liechtenbergova, Liechtenbergová, Mach, Macha, Machova, Machová, Máchová, Mares, Maresova, Marešová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Minarik, Minarikova, Minaříková, Misek, Miska, Misko, Miskova, Míšek, Míško, Mišková, Míšková, Paulova, Paulová, Poucek, Pouckova, Poučková, Prosicka, Prosická, Prosicky, Raz, Razova, Rážová, Rozsypalova, Rozsypalová, Spirek, Spirk, Spirkova, Špírek, Špirk, Špirková, Špírková, Tatarova, Tatarová, Tvrda, Tvrdá, Tvrdy, Ungerova, Ungerová, Vana, Vanova, Váňová, Velebilova, Velebilová, Vlasek, Vlaskova, Vlášková, Vostrovska, Vostrovská, Vostrovsky, Zika, Zíka, Zikova, Ziková, Zíková, Zyka, Zykova, Zýková, Brno, Dobrichovice, Dobřichovice, Karlik, Karlík, Kosice, Košice, Lety, Rovina, Viden, Vídeň, Vonoklasy 
Slivenec
Rodina Kosova
Kosikova, Kosíkova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz