The Family Čepela, Cepela, Čepelová, Cepelova; Čepelova, Cepelova

Previous nameNext name

List of Gravestones

The lettering Other possible names
Mořina - sv. Stanislava
Rodina Čepelova
Václav Čepela, *10.4.1858 - †17.9.1944
Božena Zárubová, *1906 - †1968
Barbora Čepelová, *24.2.1860 - †30.4.1946
Václav Záruba
Barbara, Bozena, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cepela, Cepelova, Zaruba, Zarubova 
Rodina Baborova
Josef Řezníček, *4.10.1875 - †24.5.1920
Josef Babor, *6.1.1890 - †1.4.1929
Rodina Čepelova
Rodina Lemonova
Baborskych, Baborských, Cepelova, Baborová, Baborska, Baborská, Baborsky, Baborský, Cepela, Čepela, Čepelová, Lemon, Lemonová, Reznicek, Reznickova, Řezníčková 
Rodina Čepelova
Jan Čepela, *1861 - †1927
Marie Čepelová, *1865 - †1945
František Čepela, *3.12.1922 - †27.8.1947
František Čepela, *1.7.1889 - †12.7.1951
Barbora Čepelová, *13.5.1893 - †8.1.1965
Barbara, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Cepela, Cepelova 
Václav Čepela, *4.2.1884 - †29.9.1934
Anna Koucká, *9.12.1889 - †1.10.1966
Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cepela, Cepelova, Čepelová, Koucka, Koucky, Koucký 
Choteč - sv. Kateřiny
Rodina Čepelova
Cepelova, Cepela, Čepela, Čepelová 
Rodina Brabcova
Rodina Čepelova
Cepelova, Brabcová, Brabec, Cepela, Čepela, Čepelová 
Rodina Žabova
Rodina Čepelova
Josef Margant, *11.4.1854 - †7.8.1920
Anna Margantová, *11.1.1849 - †16.1.1928
Jan Čepela, *26.4.1878 - †17.9.1937
Rodina Jelínkova
Rodina Tetenkova
Rodina Kohlíkova
Rodina Čepelova
Belohlavkova, Jelinkova, Jerabkova, Kohlikova, Zabova, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Belohlavek, Bělohlávek, Bělohlávková, Cepela, Cepelova, Čepelová, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Jerabek, Jeřábek, Jeřábková, Kohlik, Kohlík, Kohlíková, Margantova, Markant, Markantova, Markantová, Tetenka, Tetenková, Zaba, Žaba, Žabová 
Rodina Kormundova
Rodina Buňatova
Rodina Šarochova
Rodina Čepelova
Josef Margant, *11.4.1854 - †7.8.1920
Anna Margantová, *11.1.1849 - †16.1.1928
Jan Čepela, *26.4.1878 - †17.9.1937
Rodina Jelínkova
Rodina Tetenkova
Bunatova, Jelinkova, Sarochova, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Bunat, Buňat, Buňatová, Cepela, Cepelova, Čepelová, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Kormund, Kormundová, Margantova, Markant, Markantova, Markantová, Saroch, Sarocha, Šaroch, Šarocha, Šarochová, Tetenka, Tetenková 
Zdeněk Michálek, *27.4.1928 - †25.2.1959
Rodina Čepelova
Josef Margant, *11.4.1854 - †7.8.1920
Anna Margantová, *11.1.1849 - †16.1.1928
Jan Čepela, *26.4.1878 - †17.9.1937
Rodina Nezhybova
Rodina Cyrnerova
Dvorakova, Simackova, Trousilkova, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Zdenek, Cepela, Cepelova, Cyrner, Cyrnerová, Čepelová, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Margantova, Markant, Markantova, Markantová, Michalek, Michalkova, Michálková, Nezhybová, Simacek, Šimáček, Šimáčková, Trousilek, Trousílek, Trousílková 
Rodina Čepelova
Josef Margant, *11.4.1854 - †7.8.1920
Anna Margantová, *11.1.1849 - †16.1.1928
Jan Čepela, *26.4.1878 - †17.9.1937
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Cepela, Cepelova, Čepelová, Margantova, Markant, Markantova, Markantová 
Rodina Kohlíkova
Rodina Čepelova
Rodina Jelínkova
Rodina Tetenkova
Cepelova, Jelinkova, Kohlikova, Cepela, Čepela, Čepelová, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Kohlik, Kohlík, Kohlíková, Tetenka, Tetenková 
Rodina Kohlíkova
Rodina Čepelova
Rodina Jelínkova
Rodina Tetenkova
Belohlavkova, Cepelova, Jelinkova, Kohlikova, Belohlavek, Bělohlávek, Bělohlávková, Cepela, Čepela, Čepelová, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Kohlik, Kohlík, Kohlíková, Tetenka, Tetenková 
Karlík
Rodina Čepelova
Jan Kala, *12.10.1922 - †28.4.1977
Jiřina Kůrková, *9.4.1909 - †19.5.1980
Alois Kůrka, *20.4.1902 - †20.3.1983
Cepelova, Hans, Honza, Ján, Jirina, Cepela, Čepela, Čepelová, Kalla, Kallova, Kallová, Kalova, Kalová, Kurek, Kurka, Kurkova 
Oběti světové války 1914 - 1919
Josef Váňa, *1889 v Letech - †1916 v Itálii
Josef Bartl, *12.1.1894 v Dobřichovicích - †2.10.1914 v Rusku
Karel Cipra, *24.1.1880 ve Vonoklasech - †21.7.1917 v Polsku
Jindřich Liechtenberg, *1886 v Letech - †1914 v Rusku
Bohumil Mašek, *1881 ve Vonoklasech - †1914 v Srbsku
František Klehovec, *1886 v Letech - †1914 ve Slavonii
Josef Tatar, *24.8.1880 v Dobřichovicích - †28.7.1916 v Rusku
Antonín Vlášek, *10.8.1894 v Letech - †23.8.1916 v Albánii
Josef Cicvárek, *23.2.1897 v Dobřichovicích - †5.2.1918 v Itálii
Karel Bolant, *1889 v Letech - †1916 c Albánii
František Prosický, *1882 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Hasák, *29.8.1886 - †30.7.1915 v Rusku
Josef Vlášek, *1873 v Dobřichovicích - †1917 v Albánii
Václav Minařík, *1898 v Rovině - †1915 u Tarno Pole
Antonín Cicvárek, *15.8.1892 z Vonoklas - †9.1917 v italském bojišti
František Kindl, *1917?? v Dobřichovicích - †1917 ve Vídni
František Friedl, *1887 v Rovině - †1916 v Polsku
Josef Kos, *7.5.1886 - †14.4.1917 v Rumunsku
Josef Vostrovský, *1894 v Dobřichovicích - †1915 ve Vídni
Václav Špirek, *1885 ve Vonoklasech - †1917 v Itálii
Alois Ráž, *1895 v Letech - †1916 v Rumunsku
Josef Zýka, *1890 v Karlíku - †7.5.1915 v Brně
Josef Mácha, *1891 v Karlíku - †9.12.1914 v Rusku
Jaroslav Hájek, *12.3.1891 v Dobřichovicích - †8.2.1915 v Srbsku
Ladislav Pouček, *16.4.1890 v Dobřichovicích - †18.4.1918 v Tyrolích
Bohumil Velebil, *1880 v Karlíku - †29.10.1916 v Itálii
Josef Rozsypal, *25.8.1894 v Dobřichovicích - †4.12.1917 v Itálii
Josef Host, *1874 v Dobřichovicích - †1915 v Srbsku
Josef Paul, *6.6.1879 ve Vonoklasech - †17.9.1920 na Rudém moři
Antonín Čepela, *1883 v Karlíku - †1915 v Itálii
Otto Unger, *21.7.1886 v Karlíku - †17.2.1917 v Itálii
Josef Miška, *1892 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Mareš, *1876 - †31.10.1915 v Košici

Václav Maria Tvrdý, dobrovolník pěš. plk. č. 28, *17.7.1879 - †3.5.1917
Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jindra, Jindrich, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Marie, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bártl, Bartlova, Bartlová, Bártlová, Bolantova, Bolantová, Cepela, Cepelova, Cicvarek, Cicvarkova, Cicvárková, Ciprova, Ciprová, Cypra, Cyprova, Cyprová, Čepelová, Friedlova, Friedlová, Hajek, Hajkova, Hájková, Hasak, Hasakova, Hasáková, Hostova, Hostová, Kindlova, Kindlová, Klehovcova, Klehovcová, Kosik, Kosík, Kosikova, Kosíková, Kosova, Kosová, Liechtenbergova, Liechtenbergová, Mach, Macha, Machova, Machová, Máchová, Mares, Maresova, Marešová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Minarik, Minarikova, Minaříková, Misek, Miska, Misko, Miskova, Míšek, Míško, Mišková, Míšková, Paulova, Paulová, Poucek, Pouckova, Poučková, Prosicka, Prosická, Prosicky, Raz, Razova, Rážová, Rozsypalova, Rozsypalová, Spirek, Spirk, Spirkova, Špírek, Špirk, Špirková, Špírková, Tatarova, Tatarová, Tvrda, Tvrdá, Tvrdy, Ungerova, Ungerová, Vana, Vanova, Váňová, Velebilova, Velebilová, Vlasek, Vlaskova, Vlášková, Vostrovska, Vostrovská, Vostrovsky, Zika, Zíka, Zikova, Ziková, Zíková, Zyka, Zykova, Zýková, Brno, Dobrichovice, Dobřichovice, Karlik, Karlík, Kosice, Košice, Lety, Rovina, Viden, Vídeň, Vonoklasy 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz