Die Familie Svoboda, Svobodová, Svobodova; Svobodova

Vorher NameNächste Name

Seznam náhrobků

Die Aufschrift Andere Variante der Namen
Dubí - Sv. Jana Křtitele
František Frank, z Dubí, *24.10.1877 - †1.4.1899
Bohumil Frank, †24.3.1908 (54)
Barbora Franková , *30.3.1855 - †18.5.1925
Rodina Knorova, z Dubí
Rodina Svobodova
Barbara, Frantisek, Franz, Frankova, Knor, Knorová, Svoboda, Svobodová, Dubi 
Rodina Horova, z Dubí
Václav Landa, †(27)
Rodina Svobodova
Rodina Volfova
Rodina Kolbuchova
Wolfova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hora, Horová, Kolbuch, Kolbuchová, Landova, Landová, Pribyl, Pribylova, Přibyl, Svoboda, Svobodová, Volf, Volfová, Wolf, Wolfová, Dubi 
Rodina Volfova, ze Dříně
Anička Volfová, *3.3.1905 - †26.12.1927
Marie Volfová roz. Hájková, její maminka, †29.6.1945 (62)
Antonín Staněk, *1.9.1901 - †11.2.1936
Anna Hájková, *2.1.1857 - †7.10.1937
Josef Bartoš, *15.10.1868 - †27.11.19.6
Antonín Bartoš, jeho syn ze Dříně, *1.1.1900 - †29.1.1935
Rodina Součkova
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Rodina Hájkova
Rodina Kubkova
Hajkova, Marsnerova, Souckova, Wolfova, Aloisia, Anne, Anni, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bartos, Bartosova, Bartošová, Hajek, Hájek, Kaderabek, Kaderabkova, Kubka, Kubková, Majrichova, Majrichová, Marsner, Maršner, Maršnerová, Ryslink, Ryslinkova, Soucek, Souček, Součková, Stanek, Stankova, Staňková, Svobodova, Volf, Wolf, Wolfová, Drin, Dříň 
Rodina Staňkova, z Dubí
Rodina Svobodova
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Marie Kubernátová roz. Švihlíková, *8.9.1885 - †1.5.1959
Karel Kubernát, *16.12.1877 - †8.2.1961
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Stankova, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kubernat, Kubernatova, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Rozsypal, Rozsypalová, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Stanek, Staněk, Staňková, Svihlik, Svihlikova, Svoboda, Svobodová, Švihlík, Dubi 
Rodina Tlustých, z Dubí
Marie Kubernátová roz. Švihlíková, *8.9.1885 - †1.5.1959
Karel Kubernát, *16.12.1877 - †8.2.1961
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Tlustych, Aloisia, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kaderabek, Kaderabkova, Kubernat, Kubernatova, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svihlik, Svihlikova, Svobodova, Švihlík, Tlusta, Tlustá, Tlusty, Tlustý, Dubi 
Rodina Hájkova
Rodina Kubkova
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Hajkova, Aloisia, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hajek, Hájek, Hájková, Kaderabek, Kaderabkova, Kubka, Kubková, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svobodova 
Josef Bartoš, *15.10.1868 - †27.11.19.6
Antonín Bartoš, jeho syn ze Dříně, *1.1.1900 - †29.1.1935
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Aloisia, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bartos, Bartosova, Bartošová, Kaderabek, Kaderabkova, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svobodova, Drin, Dříň 
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Aloisia, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kaderabek, Kaderabkova, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svobodova 
Anna Pokorná, ze Dříně, *21.7.1882 - †5.5.1955
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Rodina Staňkova, z Dubí
Rodina Svobodova
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Stankova, Anne, Anni, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Pokorna, Pokorny, Pokorný, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Stanek, Staněk, Staňková, Svoboda, Svobodová, Drin, Dříň, Dubi 
Dubí
Rodina Svobodova
Svoboda, Svobodová 
Mořina - sv. Stanislava
Růžena Svobodová, *24.3.1881 - †18.1.1931
Josef Svoboda, *20.6.1911 - †23.1.1931
Ruzena, Svobodova 
Černovičky - sv. Vavřince
Anna Hausmanová, *9.6.1871 - †16.1.1954
Bohumila Okrouhlíková, *19.4.1916 - †5.10.2000
Ing. Bohumil Svoboda, *28.10.1882 - †13.10.1967
Marie Svobodová, *18.9.1893 - †25.12.1968
Anne, Anni, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hausman, Hausmanova, Okrouhlik, Okrouhlík, Okrouhlikova, Svobodova 
Benice
Jaroslav Svoboda, *23.10.1897 - †9.3.1959
Anna Svobodová, *8.5.1903 - †12.5.1977
Jaroslav Svoboda, *1.6.1928 - †5.7.2003
Jaroslav Procházka, *2.1.1950 - †11.11.1999
Růžena Marečková, *23.4.1926 - †24.1.1983
Stanislav Mareček, *25.4.1923 - †28.6.1994
Anne, Anni, Jara, Jára, Jarka, Ruzena, Marecek, Mareckova, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Svobodova 
Hrnčíře
Rodina Svobodova, ze Šeberova
František Svoboda, řezník, †21.6.1931 (58)
František Kuník, *10.1.1927 - †27.7.1942
Marie Svobodová, *5.12.1874 - †23.4.1966
Zdenka Zenkerová, *5.10.1905 - †9.10.1992
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Zdena, Zděna, Zdeňka, Kunik, Kunikova, Kuníková, Zenker, Zenkerova, Seberov, Šeberov 
Marie Svobodová, *7.3.1908 - †10.4.1982
Josef Svoboda, *17.12.1901 - †11.10.1996
Rodina Vocetkova
Rodina Lamačova
Jesatkova, Lamacova, Miklickova, Suhajkova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ehrenberger, Ehrenbergerová, Jesatko, Ješátko, Ješátková, Lamac, Lamač, Lamačová, Miklicek, Miklíček, Miklíčková, Suhajek, Svobodova, Šuhájek, Šuhájková, Vocetka, Vocetková 
Choteč - sv. Kateřiny
Anna Růžičková roz. Čáslavská, *15.9.1849 - †29.8.1908
Václav Růžička, *15.9.1850 - †21.6.1937
Rodina Jelínkova
Rodina Svobodova
Rodina Kroupova
Rodina Maříkova
Belohlavkova, Jelinkova, Marikova, Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Belohlavek, Bělohlávek, Bělohlávková, Caslavska, Caslavsky, Čáslavský, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Kroupa, Kroupová, Marik, Mařík, Ruzicka, Ruzickova, Svoboda, Svobodová 
Jíloviště
Rodina Svobodova
Eduard Svoboda, *1932 - †1994
Ed., Edvard, Svobodová 
Jeneč
Rodina Svobodova
Svoboda, Svobodová 
Miroslav Svoboda, †15.11.1927 (27)
Růžena Saidlová, *9.9.1899 - †24.4.1952
Ladislav Saidl, *5.1.1898 - †13.10.1958
Marie Záleská
Václav Záleský
Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Saidlova, Seidl, Seidlova, Seidlová, Svobodova, Svobodová, Zaleska, Zalesky 
Rodina Svobodova
Rodina Štorkova
Marie Štorková, *21.5.1907 - †9.5.1981
Storekova, Storkova, Štorekova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Storek, Svoboda, Svobodová, Štorek, Štoreková 
Vlasta Svobodová, *1.5.1915 - †24.11.2002
František Svoboda, *16.11.1913 - †19.10.1997
Frantisek, Franz, Svobodova 
Rodina Donátova
Rodina Chalupova
Josef Svoboda, *29.2.1880 - †3.5.1936
Božena Svobodová, *30.7.1887 - †23.3.1964
Donatova, Hanzlikova, Schlaferova, Bozena, Donat, Donát, Donátová, Hanzlik, Hanzlík, Hanzlíková, Chalupa, Chalupová, Schlafer, Schläfer, Schläferová, Svobodova 
Rodina Doubravova
Rodina Svobodova
Doubravskych, Doubravských, Hermankova, Doubrava, Doubravová, Doubravska, Doubravská, Doubravsky, Doubravský, Hermanek, Heřmánek, Heřmánková, Svoboda, Svobodová 
Rodina Svobodova
Rodina Brejchova
Aloisie Nyplová
Karel Boček
Jindra Bočková
Rodina Rajtorova
Rodina Nedbalova
Brychova, Brychtova, Aloisia, Jindrich, Jindřich, Kaja, Kája, Karl, Bocek, Bockova, Brejcha, Brejchová, Brych, Brychová, Brychta, Brychtová, Nedbal, Nedbalová, Nypl, Nyplova, Rajtora, Rajtorová, Svoboda, Svobodová 
Rodina Svobodova
Svoboda, Svobodová 
Rodina Svobodova
Hatschbach, Hatschbachová, Svoboda, Svobodová 
Karlík
Rodina Říhova
Rodina Vopatova
Rodina Svobodova
Rihova, Riha, Říha, Říhová, Svoboda, Svobodová, Vopat, Vopatová 
Rodina Svobodova
Rodina Vejvodova
Svoboda, Svobodová, Vejvoda, Vejvodová 
Marie Svobodová, *20.3.1895 - †17.9.1961
Jaroslav Svoboda, *16.6.1892 - †14.10.1962
Jaroslav Svoboda, *29.12.1921 - †24.12.1998
Dvorakova, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Svobodova 
Rodina Svobodova, z Rovin
Svoboda, Svobodová, Rovina 
Rodina Svobodova
Rodina Pánkova
Pankova, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková, Svoboda, Svobodová 
Rodina Šebkova
Rodina Svobodova
Doskocilova, Sebkova, Strejckova, Doskocil, Doskočil, Doskočilová, Sebek, Strejcek, Strejček, Strejčková, Svoboda, Svobodová, Šebek, Šebková 
Líšnice - Všech Svatých
Kateřina Antošová provdaná Svobodová, porodní babička, †12.7.1916 (54)
Miluška Svobodová(?), její vnučka
Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Miloslava, Miluse, Miluše, Antos, Antosova, Antoš, Svoboda, Svobodova 
Slivenec
Rodina Svobodova
Rodina Stupkova
Rodina Karlova
Rodina Jůzova
Rodina Mackova
Rodina Novákova
Juzova, Máčkova, Novakova, Juza, Jůza, Jůzová, Karel, Karlová, Macek, Macková, Máček, Máčková, Novak, Novák, Nováková, Stupka, Stupková, Svoboda, Svobodová 
Rodina Soukupova
Rodina Losova
Rodina Novákova
Miloš Los, *31.10.1921 - †21.1.1944
Rodina Svobodova
Rodina Šinaglova
Novakova, Sinaglova, Skalickych, Šináglova, Milo, Milos, Miloslav, Losová, Novak, Novák, Nováková, Sinagl, Skalicka, Skalická, Skalicky, Skalický, Soukup, Soukupová, Svoboda, Svobodová, Šinagl, Šinágl, Šinaglová, Šináglová 
Rodina Svobodova
Rodina Šinaglova
Sinaglova, Šináglova, Sinagl, Svoboda, Svobodová, Šinagl, Šinágl, Šinaglová, Šináglová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Erstellt durch Petr Hloušek, www.rum.cz