Rodina Procházka, Prochazka, Procházková, Prochazkova; Procházkova, Prochazkova

Předchozí jménoDalší jméno

Seznam náhrobků

Nápis Další možná jména
Dubí - Sv. Jana Křtitele
Horackova, Prochazkova, Horacek, Horáček, Horáčková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Rodina Daníčkova, ze Dříně
Rodina Krinedlova
Rodina Blechova
Rodina Krajíčkova, ze Dříně
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Danickova, Krajickova, Prazakova, Blecha, Blechová, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Danicek, Daníček, Daníčková, Krajicek, Krajíček, Krajíčková, Krinedl, Krinedlová, Prazak, Pražák, Pražáková, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Drin, Dříň 
Rodina Maškova, ze Dříně
Rodina Humlova, z Dubí
Rodina Plecitých
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Maskova, Plecitych, Stribrnych, Huml, Humlová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Plecita, Plecitá, Plecity, Plecitý, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Stribrna, Stribrny, Stříbrná, Stříbrný, Drin, Dříň, Dubi 
Josef Dolejš, †19.1.1910 (24)
Anna Dolejšová, †11,4,1927 (82)
Rodina Škampova, ze Dříně
Rodina Hříbalova, ze Dříně
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Hribalova, Skampova, Anne, Anni, Dolejs, Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Hribal, Hříbal, Hříbalová, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Skampa, Škampa, Škampová, Drin, Dříň 
Dubí
Rodina Fišerova
Fiserova, Fischerova, Prochazkova, Fiser, Fischer, Fischerová, Fišer, Fišerová, Prochazka, Procházka, Procházková 
Kamberk
Anežka Otradovcová, *23.1.1913 - †26.8.1942
Rodina Honsova
Prochazkova, Anezka, Hons, Honsová, Otradovcova, Otradovec, Prochazka, Procházka, Procházková 
Mořina - sv. Stanislava
Karel Urban, *1868 - †1940
Anna Urbanová, *1870 - †1960
Prochazkova, Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl, Prochazka, Procházka, Procházková, Urbanova 
Rodina Landova
Václav Landa, rolník z Mořinky č. 5, *11.9.1834 - †2.3.1903
Anna Landová, choť, *1839 - †15.11.1906
Karolina Smetanová, *20.8.1883 - †7.1.1941
Rudolf Smetana, *2.7.1887 - †9.10.1962
Božena Vilímová roz. Procházková, *29.7.1907 - †11.4.1964
Aloisie Smetanová, *19.1.1905 - †29.6.1985
Karel Psohlavec, *21.11.1897 - †8.1.1966
Marie Psohlavcová, *4.9.1906 - †24.8.1985
Josef Psohlavec, *1866 - †1938
Kateřina Psohlavcová, *1870 - †1933
Prochazkova, Aloisia, Anne, Anni, Bozena, Kaja, Kája, Karl, Karolína, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Rudi, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Prochazka, Procházka, Smetanova, Vilim, Vilím, Vilimova, Mala Morina, Malá Mořina, Morinka, Mořinka 
Karolina Smetanová, *20.8.1883 - †7.1.1941
Rudolf Smetana, *2.7.1887 - †9.10.1962
Božena Vilímová roz. Procházková, *29.7.1907 - †11.4.1964
Aloisie Smetanová, *19.1.1905 - †29.6.1985
Prochazkova, Aloisia, Bozena, Karolína, Rudi, Prochazka, Procházka, Smetanova, Vilim, Vilím, Vilimova 
Bukovice
Rodina Součkova
Ludvík Souček
Prochazkova, Lidmila, Ludvik, Ludwig, Prochazka, Procházka, Soucek, Souckova, Součková 
Černolice
Václav Procházka, *2.6.1888 - †3.9.1963
Marie Procházková, *30.1.1898 - †18.11.1975
Vladimír Procházka, *6.12.1925 - †6.4.1980
Vladimír Procházka, *3.1.1951 - †24.12.1996
Rodina Křížova
Karel Kříž, *21.1.1908 - †13.3.1964
Božena Křížová, *27.2.1911 - †28.1.1973
Milada Vaňková, *7.1.1932 - †25.2.1996
Bozena, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Vladimir, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kriz, Krizova, Prochazka, Prochazkova, Vanek, Vaněk, Vánek, Vankova, Vánková 
Rodina Mudrova
Prochazkova, Mudra, Mudrová, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Širlova
Rodina Neubergova
Prochazkova, Sirlova, Šírlova, Horka, Horky, Horký, Neuberg, Neubergová, Prochazka, Procházka, Procházková, Sirl, Širl, Šírl, Širlová, Šírlová 
Rodina Veselých
Rodina Léblova
Rodina Pravdova
Leblova, Prochazkova, Veselych, Lebl, Lébl, Leblová, Léblová, Pravda, Pravdová, Prochazka, Procházka, Procházková, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý 
Rodina Pravdova
Rodina Hodkova
Prochazkova, Hodek, Hodková, Pravda, Pravdová, Prochazka, Procházka, Procházková 
Anna Růžičková, *21.6.1891 - †3.2.1968
Václav Procházka, *2.6.1888 - †3.9.1963
Marie Procházková, *30.1.1898 - †18.11.1975
Vladimír Procházka, *6.12.1925 - †6.4.1980
Vladimír Procházka, *3.1.1951 - †24.12.1996
Rodina Křížova
Karel Kříž, *21.1.1908 - †13.3.1964
Božena Křížová, *27.2.1911 - †28.1.1973
Milada Vaňková, *7.1.1932 - †25.2.1996
Drobilkova, Kotiskova, Anne, Anni, Bozena, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Vladimir, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Drobilk, Drobílk, Drobílková, Kotisek, Kotíšek, Kotíšková, Kriz, Krizova, Prochazka, Prochazkova, Ruzicka, Ruzickova, Růžička, Vanek, Vaněk, Vánek, Vankova, Vánková 
Černovičky - sv. Vavřince
Cermakova, Prochazkova, Cermak, Čermák, Čermáková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Karel Bůžek
Antonie Bůžková
Rodina Skiejkova
Milan Skiejka , *21.12.1959 - †3.3.1983
Prochazkova, Antonia, Kaja, Kája, Karl, Buzek, Buzkova, Prochazka, Procházka, Procházková, Skiejková 
Rodina Dusíkova
Marie Procházková, *25.10.1903 - †????
Jan Sam Hron, *7.12.1953 - †28.4.2006
Dusikova, Prochazkova, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Samuel, Dusik, Dusík, Dusíková, Hronova, Hronová, Prochazka, Procházka 
Benice
Jaroslav Svoboda, *23.10.1897 - †9.3.1959
Anna Svobodová, *8.5.1903 - †12.5.1977
Jaroslav Svoboda, *1.6.1928 - †5.7.2003
Jaroslav Procházka, *2.1.1950 - †11.11.1999
Růžena Marečková, *23.4.1926 - †24.1.1983
Stanislav Mareček, *25.4.1923 - †28.6.1994
Anne, Anni, Jara, Jára, Jarka, Ruzena, Marecek, Mareckova, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Svobodova 
Antonie Medunová, měšťanka Nasavrcká, †28.5.1916 (66)
Jaroslav Meduna
Antonia, Jara, Jára, Jarka, Medunova, Prochazka, Procházka, Prochazkova, Nasavrky 
Hrnčíře
Rodina Ernigerova
Rodina Frýdova
Antonín Matějíček, *17.3.1883 - †16.6.1944
Julie Bohatová roz. Matějíčková, *16.2.1912 - †13.4.1967
Ladislav Bohata, *27.6.1932 - †1.1.1996
Frydova, Jechenthalova, Prochazkova, Anton, Antonin, Antonius, Julia, Júlia, Lada, Láďa, Bohatova, Erniger, Ernigerová, Fryd, Frýd, Frýdová, Jechenthal, Jechenthál, Jechenthálová, Matejicek, Matejickova, Prochazka, Procházka, Procházková 
Choteč - sv. Kateřiny
Rodina Fialova
Prochazkova, Fiala, Fialová, Prochazka, Procházka, Procházková, Puchmertl, Puchmertlová 
Jíloviště
Pousteckych, Prochazkova, Poustecka, Poustecká, Poustecky, Poustecký, Prochazka, Procházka, Procházková 
Jeneč
Rodina Nejedlých
Nejedlych, Prochazkova, Nejedla, Nejedlá, Nejedly, Nejedlý, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Štefanova
Jaroslav Štefan, *27.3.1912 - †15.5.1967
Josefa Štefanová, *16.3.1912 - †18.9.19??
Prochazkova, Jara, Jára, Jarka, Prochazka, Procházka, Procházková, Stefan, Stefanova, Stefanová 
Rodina Rýdlova
Rodina Kolských
Josef Hejlík
Kolskych, Rydlova, Anne, Anni, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hejlik, Hejlikova, Kolska, Kolská, Kolsky, Kolský, Prochazka, Prochazkova, Rydl, Rýdl 
Rodina Koubkova
Rodina Hájko
Rodina Hájko
Marie Hájko, *22.1.1912 - †10.8.1998
Bedřich Hájko, *15.2.1908 - †30.1.1979
Hajko, Prochazkova, Bedrich, Fritz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Koubek, Koubková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Karlík
Rodina Tomkova
Rodina Anderlova
Prochazkova, Anderl, Anderle, Anderlová, Prochazka, Procházka, Procházková, Tomek, Tomková 
Líšnice - Všech Svatých
František Procházka, mlynář v Líšnici, *4.10.1827 - †8.11.1885
Apolena Procházková, jeho choť, *1.4.1833 - †15.2.1909
Alois Procházka, vnuk, *12.6.1887 - †28.7.1887
Antonie Nováková roz. Procházková, *1866 - †1915
Antonia, Frantisek, Franz, Novak, Novák, Novakova, Prochazka, Prochazkova, Lisnice, Líšnice 
Anežka Procházková roz. Švemlová, z Černolic, *2.2.1890 - †8.7.1924
Prochazkova, Anezka, Prochazka, Procházka, Svejda, Svemlova, Švejda, Cernolice, Černolice 
Prochazkova, Prochazka, Procházka, Procházková 
František Procházka, *1837 - †1909
Frantisek, Franz, Prochazka, Prochazkova, Procházková 
Slivenec
Ladislav Mlčák, *24.3.1881 - †16.7.1941
Prochazkova, Lada, Láďa, Mlcak, Mlcakova, Mlčáková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Maruškova
Maruskova, Prochazkova, Marusek, Marušek, Marušková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Veselých
Rodina Kostkova
Milánek Unreadable, *3.5.1951 - †29.9.1967
Anna Bláhová, *15.7.1901 - †29.7.1957
Josef Bláha, *14.8.1895 - †3.12.1967
Jan Bláha, *17.10.1928 - †15.6.1973
Prochazkova, Veselych, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Milan, Blaha, Blahova, Blahová, Kostka, Kostková, Prochazka, Procházka, Procházková, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý 
Prochazkova, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Vejvodova
Kratochvilova, Prochazkova, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvílová, Prochazka, Procházka, Procházková, Vejvoda, Vejvodová 
Magdaléna Waisová, *11.2.1902 - †5.7.1974
Jiřina Měříčková, *29.4.1929 - †18.5.1980
Miloslav Měřička, *29.10.1922 - †16.10.1982
Josef Wais, *9.2.1903 - †21.4.1987
Rodina Kupcova
Josef Havlíček , *17.9.1900 - †4.4.1974
Anna Šperlíková, *22.5.1901 - †8.3.1987
Dudackova, Michalkova, Mosovskych, Podzemskych, Prochazkova, Anne, Anni, Jirina, Magdalena, Milo, Milos, Miloš, Dudacek, Dudáček, Dudáčková, Havlicek, Havlickova, Havliček, Havličková, Havlíčková, Kupcová, Kupec, Mericka, Merickova, Michalek, Michálek, Michálková, Mosovska, Mosovsky, Mošovská, Mošovský, Podzemska, Podzemská, Podzemsky, Podzemský, Prochazka, Procházka, Procházková, Sperlik, Sperlikova, Šperlík, Waisova, Weis, Weisova, Weisová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Vytvořil Petr Hloušek, www.rum.cz